درباره ما

ماموریت ما

ایمیورسال یک بستر هوشمند مهاجرت است که هم شفاف و هم در دسترس است. ما در این مأموریت هستیم که در سفر جدید خود به کشور رویایی، تجربه ای دلپذیر را برای همه ایجاد کنیم.

داستان ما

ما به عنوان خود مهاجران ، پیچیدگی های سیستم مهاجرت را در وهله اول تجربه کرده ایم.

ما ایمیورسال را ایجاد کردیم تا به متقاضیان کمک کنیم که بهتر بتوانند در سیستم مهاجرت حرکت کنند تا مردم از سراسر جهان فرصتی برای تحقق رویای مهاجرتی خود داشته باشند.

بستر ما اطمینان حاصل می کند که متقاضیان پاسخ سریع و دقیق به سوالات خود را دریافت می کنند، صلاحیت آنها را بررسی می‌کنند و بستر ما آنها را بر اساس نیازشان با یک متخصص مهاجرت حرفه ای متصل می کند تا اسناد آنها به درستی و به موقع تهیه شود.